ЭРХЭМСЭГЛЭХ II

Эрхэмсэг зан байдал гаргах - Өөртөө дээлийн хөх дурдан олж өгөхийг эрхэмсэглэн захижээ. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЭРХЭМСЭГЛЭХ I