ЭРХЛЭГЧ

1. Ямар нэг ажил үүргийг хариуцан гүйцэтгэх хүний албан тушаал - “Ажил сурмаар хүү байна” гээд улаан дэлгэрэнгүй.... Г.Жамьян. Гал атгасан гар.