эрвэлзсэн морь
адуунаас саяхан барьсан хөнгөн хөлтэй морь