ЭЛСТ

Элс бүхий - Элст манхан дунд тарсан цэргийг та урд нь орж дагуулна гэвэл бүтэхгүй биш үү! дэлгэрэнгүй... элст дов (элс шороогоор хучигдсан овгор газар).