эдийн мал
/ хуучирсан /
хүүхэн гуйх үед хүргэний талаас хүүхний талд өгч хуримын юм бэлтгүүлэх мал, идээний зүйл