эдийн сайн гаднаа хүний сайн дотроо
/ зүйр цэцэн үг /
хүний сайн муу нь өнгө зүсэндээ биш, мөс чанартаа байдаг гэсэн санаа