ЭГШИГТ

1. Эгшиг дуу бүхий: эгшигт дуу (уянгалаг, яруу сайхан хөг аялгуу), эгшигт хайрцаг дэлгэрэнгүй...


2. [хэл шинжлэл] Гийгүүлэгч үсэгт эгшиг залгаж орох: эгшигт гийгүүлэгч (үгэнд эгшиг дагуулан ордог гийгүүлэгч).

эгшигт дуу уянгалаг, яруу сайхан хөг аялгуу
эгшигт хайрцаг пянзанд бичсэн дуу, хөгжмийг дуугаргах хэрэгсэл
эгшигт гийгүүлэгч үгэнд эгшиг дагуулан ордог гийгүүлэгч