эгшигт хайрцаг
пянзанд бичсэн дуу, хөгжмийг дуугаргах хэрэгсэл