ЭВТЭЙ

1. Эв сайтай - Хоёр хүн эвтэй бол төмөр хүрээ мэт. ААЗ., эвтэй дэлгэрэнгүй... (бие биеэ хүндэтгэн ойлгодог, хамтач хүмүүс), эвтэй явах (хүмүүс хоорондоо нөхөрсөг дотно харьцаатай байх), эвтэй ярих (хэлэх гэж буй зүйлээ харилцагч хүний зан ааш, нас сэтгэхүйд тохируулан ойлгомжтой бөгөөд тодорхой ярих);


2. Эдэлж хэрэглэхэд аятай: суухад эвтэй сандал (суухад биед аятай, тухтай сандал);
3. Ажил хийх эв дүй, арга ухаан сайтай: ажилд эвтэй хүн (ажил хийх ур ухаан, эв дүй сайтай хүн).

эвтэй хүмүүс бие биеэ хүндэтгэн ойлгодог, хамтач хүмүүс
эвтэй явах хүмүүс хоорондоо нөхөрсөг дотно харьцаатай байх
эвтэй ярих хэлэх гэж буй зүйлээ харилцагч хүний зан ааш, нас сэтгэхүйд тохируулан ойлгомжтой бөгөөд тодорхой ярих
суухад эвтэй сандал суухад биед аятай, тухтай сандал
ажилд эвтэй хүн ажил хийх ур ухаан, эв дүй сайтай хүн