ЭВТЭЙХЭН

1. Нэлээд эвтэй; найрсаг: эвтэйхэн болох (а. Хийж бүтээсэн зүйл аятайхан болох; б. Үг хэлээ олж дэлгэрэнгүй...


2. Аятайхан, тохиромжтой, тохилог: эвтэйхэн суулгах (нэлээд эвтэй, биед нь таатай байдлаар суулгах) - Шархтай командлагчийг дэлгэрэнгүй... Н.Батбаяр. Өндөрт хатгасан туг.

эвтэйхэн болох а. Хийж бүтээсэн зүйл аятайхан болох; б. Үг хэлээ олж тохиролцоонд хүрэх
эвтэйхэн ойлголцох нэлээд найрсаг байдалтай эв эеэ олох
эвтэйхэн ороох юмыг аятайхан ороох
эвтэйхэн суулгах нэлээд эвтэй, биед нь таатай байдлаар суулгах