ЭВХҮҮРЭГ

Эвхүүр, эвхдэг юм: эвхүүрэг хутга (иртэй хэсгийг нь ишинд нь нугалж ирийг нь хамгаалдаг хутга).

эвхүүрэг хутга иртэй хэсгийг нь ишинд нь нугалж ирийг нь хамгаалдаг хутга