ЭВХЭЭС

Эд бараа зэргийг нугалж тавьсан байдал: эвхээсээрээ урагдах (эд зүйл эвхсэн ормоороо урагдаж дэлгэрэнгүй...