ЭВХЭХ

Юмыг авсаархан болгож хураах, хуйлах, нугалах - Цагаан хиурыг эвхэж, хар хиурыг дэлгэюү.дэлгэрэнгүй... торго эвхэх (энтэй торгыг дөрвөлжлөн нугалах) - Дөрөв нугалж эвхсэн цаасыг гаргаж ирээд өглөө. Г.Гофман. Хар генерал., сур эвхэх (урт сурыг хуйлан цэгцтэй болгох), дээл эвхэх (дээлийн захыг илүү гаргаж, ханцуй хормойг нь дотогш нугалан хураах), *эвхэж түрийлэх (бусдыг чадах, дөнгөх) - Шийлэгмаа гараа суга татан авч -Чи бас намайг тэдэнтэй нийлүүлж, эвхэж түрийлэх санаатай юу? гэж хэлээд цүнхтэй номоо сугавчлан эргээд гүйчхэв. Ж.Пүрэв. Бээлий.

торго эвхэх энтэй торгыг дөрвөлжлөн нугалах
сур эвхэх урт сурыг хуйлан цэгцтэй болгох
дээл эвхэх дээлийн захыг илүү гаргаж, ханцуй хормойг нь дотогш нугалан хураах
эвхэж түрийлэх бусдыг чадах, дөнгөх