эвтэйхэн ойлголцох
нэлээд найрсаг байдалтай эв эеэ олох