ЭВХМЭЛ

1. Нэгэнт эвхсэн юм: эвхмэл сандал (хөлийг нь нугалж авсаархан болгодог сандал), эвхмэл дэлгэрэнгүй... (эвхэж авсаархан болгодог ширээ), эвхмэл тулга (отор нүүдэл, аян жинд авч явахад хэрэглэдэг, эвхдэг гурван хөлтэй тулга);


2. [хүндэтгэл] ёслолын зүйлд зориулж үсгийн ердийн хэлбэрийг өөрчлөн хээ угалз шиг болгон урлах хэлбэр: эвхмэл үсэг (гоёл чимэглэлийн дэлгэрэнгүй...
эвхмэл ширээ эвхэж авсаархан болгодог ширээ
эвхмэл үсэг гоёл чимэглэлийн зориулалтаар эвхэх байдлаар зурж сийлж бичсэн үсгийн хэлбэр
эвхмэл тулга

отор нүүдэл, аян жинд авч явахад хэрэглэдэг, эвхдэг гурван хөлтэй тулга