ЭВХҮҮР

Эвхдэг: эвхүүр хутга (эвхдэг хутга), эвхүүр шугам (эвхэж авсаархан болгодог дэлгэрэнгүй...