ЭВҮҮР

Өөрийн чадвар тэнхээг доошлуулан ярьдаг заншилтай хүн: эвүүр зан (өөрийгөө доорд үздэг зан), эвүүр дэлгэрэнгүй... (юмыг хэвийн байдлаас нь доошлуулан муухан гэж хэлж ярьдаг хүн).