эвтэйхэн болох
а. Хийж бүтээсэн зүйл аятайхан болох; б. Үг хэлээ олж тохиролцоонд хүрэх