ЭВДЛЭГДЭХ

Өөрөөс хамаарахгүй гаднын нөлөөгөөр юм хэмхрэх: газар эвдлэгдэх (салхи, нар, борооноос газрын гадарга дэлгэрэнгүй...