шаардлага сайтай
шаардах, шавдах нь сайн, ажил хэрэгч