ШААРДАНГУЙ

Шаардсан байдалтай, шаардах янзтай: шаардангуй хэлэх (тушааж захирсан байдалтай хэлэх) - Та дэлгэрэнгүй... М.Чимид. Алтан номын үсэг.