ШААНТАГЛАХ

Модон эдлэл зэргийг шаантагтай болгох, шаантгаар жийрэглэж чангалах: шаантаглан шаах (юмны зай дэлгэрэнгүй...

шаантаглан шаах юмны зай завсрыг шаантаг модоор жийрэглэж чангалах
шаантаглан оруулах юмны зай завсарт шаантаг хийлгэх