ШААРДАГДАХ

1. Бусдаар шаардуулах, бусдын шаардлагыг хүлээх;


2. Чухал хэрэгцээтэй болох, хэрэгцээ тохиолдох: шаардагдах зүйл (тухайн ажил хэргийг гүйцэтгэхэд хэрэгцээтэй юм), шаардагдах дэлгэрэнгүй... (хэрэгцээтэй, шаардлагатай хөрөнгө) - Аж ахуйн энэ том салбаруудыг цоо шинээр байгуулахад их хөрөнгө хөдөлмөр шаардагдах нь мэдээж юм. Ч.Чимид. Хавар намар.

шаардагдах зүйл тухайн ажил хэргийг гүйцэтгэхэд хэрэгцээтэй юм
шаардагдах хөрөнгө хэрэгцээтэй, шаардлагатай хөрөнгө