ШААРДАЛТ

Шаардах үйлийн үр дүнг заасан нэр, шаардлага: шаардалт муутай (шахаж шаардах нь муу, шаардлага дэлгэрэнгүй...