шаантаглан шаах
юмны зай завсрыг шаантаг модоор жийрэглэж чангалах