ШААНТАГЛУУЛАХ

Шаантгаар бэхлүүлэх, чигжүүлэх: сүх шаантаглуулах (сүхний ишийн зай завсарт чигжээс мод