ШААГИХ

1. Хур бороо ширүүн орох, их усны шуугих чимээ гарах: шаагьсан бороо (хүчтэй ширүүн бороо), дэлгэрэнгүй...


2. Олон хүн, амьтны шуугих, цуугилдах: хонь хурга майлалдан шаагих (олон хонь хурга бужигнан дуу шуу гаргах, цуугилдах);
3. Ажил үйлд хөнгөн гавшгай, сэргэлэн золбоотой байх - Харин Хатанбаатарыг тэгж нүд үзүүрлэсэнгүй, баахан олон шаагьсан залуучуудтай хамт байх нь дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа., шаагьсан ажилчид (а. Гавшгай сайн ажилчид; б. Дуу шуу болсон шуугилдсан олон ажилчид).

шаагьсан бороо хүчтэй ширүүн бороо
бороо шаагин орох салхи салхилан гэнэт үүлшиж, бороо ширүүн орох
голын ус шаагин урсах голын ус шуугих чимээ гарган хүчтэй урсах
үүл шаагих үүл бөөн бөөнөөрөө нүүх
шаагих шуугих а. Хур бороо хүчтэй ширүүн орох чимээ гарах б. Олон амьтны бужигнах, дуу шуу гаргах
хонь хурга майлалдан шаагих олон хонь хурга бужигнан дуу шуу гаргах, цуугилдах
шаагьсан ажилчид а. Гавшгай сайн ажилчид; б. Дуу шуу болсон шуугилдсан олон ажилчид