ШААЗГАЙЛАГ :
/ амьтан /

шаазгайлаг хөхөө (уулын шаазгайтай адил болоод жижигхэн нэгэн зүйл шувуу).