ШААЛГАХ

Зоолгох, шигдүүлэх: гадас шаалгах (гадсыг газарт зоолгуулах), хадаас шаалгах дэлгэрэнгүй...

гадас шаалгах гадсыг газарт зоолгуулах
хадаас шаалгах хадаасыг юманд шигтгүүлэх, зоолгуулах