ШААЛУУ :

шаалуу хүү (монгол ардын үлгэрийн сэдвээр зохиомжилсон оньсон наадгай, уг наадгай нь чоно, хүүхдийн дэлгэрэнгүй...