ШААНТАГ I

Юмны зай завсар ба хөндлөн чагтлах юманд чангалж шаах жийрэг мод - Хөл босгож таазыг банзлан олон жингийн лантуу дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө., алхны шаантаг (алхны ишийн зай завсрыг бөглөсөн мод), сүхний шаантаг (сүхний ишийг чигжих жийрэг мод), тэрэгний шаантаг (морин тэрэгний дугуйны зай завсрыг чигжих жийрэг мод), шаантаг бичиг (зөөлөн шавар дээр хурц үзүүртэй зүйлээр наалдуулан дарж бичдэг шаантган дүрст тэмдэг бүхий бичиг).

алхны шаантаг алхны ишийн зай завсрыг бөглөсөн мод
сүхний шаантаг сүхний ишийг чигжих жийрэг мод
тэрэгний шаантаг морин тэрэгний дугуйны зай завсрыг чигжих жийрэг мод
шаантаг бичиг зөөлөн шавар дээр хурц үзүүртэй зүйлээр наалдуулан дарж бичдэг шаантган дүрст тэмдэг бүхий бичиг
Ижил үг:

ШААНТАГ II: