ШААНТАГДАХ

1. Шаантаг шаах; шаантаглах: арал шаантагдах (тэрэгний арлын зай завсрыг шаантгаар жийрэглэж дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Бусдын хэрэгт хөндлөнгөөс оролцох, сүрдүүлэх, муйхарлан мундагдах.