ШААНТАГ II:
/ амьтан /

шаантаг сүүлт (шаантаг хэлбэрийн сүүлтэй нэгэн зүйл шувуу).

Ижил үг:

ШААНТАГ I