шаантаг бичиг
зөөлөн шавар дээр хурц үзүүртэй зүйлээр наалдуулан дарж бичдэг шаантган дүрст тэмдэг бүхий бичиг