ШААН :

шаан паан (үл ялих, хэрэгтэй хэрэггүй яриа хөөрөө, маргаан), шаан паан гэх (үл ялих, дэлгэрэнгүй...