ШААЛАЙХ II
/ яриа /

Шаглаж оёх.

Ижил үг:

ШААЛАЙХ I