шаагих шуугих
а. Хур бороо хүчтэй ширүүн орох чимээ гарах б. Олон амьтны бужигнах, дуу шуу гаргах