ШААГУУ
/ ургамал /

Модны иш нь цэх бөгөөд гүйлс мэт, өнгө байдал нь алмарадтай адил, амт хурц хүчтэйхэн нэг зүйл жимс.