хонь хурга майлалдан шаагих
олон хонь хурга бужигнан дуу шуу гаргах, цуугилдах