ШААГ :

шааг шааг (шувуу, ангаахай зэрэг амьтны олуул, чанга дуугарах дуу чимээ), шааг шааг дэлгэрэнгүй... (олон амьтны шааг шааг гэсэн чанга дуу чимээ гаргах).

шааг шааг шувуу, ангаахай зэрэг амьтны олуул, чанга дуугарах дуу чимээ
шааг шааг хийх олон амьтны шааг шааг гэсэн чанга дуу чимээ гаргах