ШААГИЛДААН

Олуул шаагих чимээ: шаагилдаан болох (а. Олуулаа шуугилдах; б. [шилжсэн] Ам булаалдан