ШААГИЛДАХ

Олон амьтны шаагих, шуугилдах, бужигналдах: хэрээ шаагилдах (хэрээ олноороо шуугилдах, бужигналдах) - дэлгэрэнгүй...