ШААГИАНТАЙ

1. Шаагих чимээтэй;


2. Дуу шуу ихтэй, шуугиантай.