ШААГДАХ

1. Юманд шигдэн орох: газарт шаагдах (үзүүртэй зүйл газарт шигдэн орох);


2. [шилжсэн] Үйл хэрэгт тулгагдах: хэрэгт шаагдах (хэрэгт тулгагдах);
3. [шилжсэн] Хүнддэх, ядрах, зутрах: ажилдаа шаагдах (ажил хүнддэн ядрах), ачаа шаагдах (ачаа хүнддэх).

газарт шаагдах үзүүртэй зүйл газарт шигдэн орох
хэрэгт шаагдах хэрэгт тулгагдах
ажилдаа шаагдах ажил хүнддэн ядрах
ачаа шаагдах ачаа хүнддэх