ЧАГТАГА

1. Ихэвчлэн малын хялгас ноосоор томж хийдэг, монгол гэрийн тоононы голоос доош татан гадаслах, юм дүүжлэн уях оосор: дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Саад тотгор: чагтага болох (ажил хэрэгт саад болох), чагтага тавих (ажил хэрэгт саад хийх), дэлгэрэнгүй...
чагтага авах

салхинд хийсэхээс сэргийлж, хүнд юм дүүжлэн, доош даруулах

чагтага оосор монгол гэрийн тоононы голоос уях урт уяа
чагтага болох ажил хэрэгт саад болох
чагтага тавих ажил хэрэгт саад хийх
саад чагтага аж амьдрал, ажил үйлсэд учрах садаа тотгор

Чадварж

Зочин 2018-10-25 23:39:34