ЧАГТАЙХ

Чагтгар болох: гэдэс нь чагтайх (хүн амьтны гэдэс дүүрч тэлэгдэн, арай ядан явах).