ЧАГУУР I
/ хуучирсан /
Аян дайн.
Ижил үг:

ЧАГУУР II