ЧАГТТАЙ

Чагт бүхий - Оройн наранд зэлэн дээр адуу багширч, чагттай унаганууд жирийж үзэгдэнэ. Ш.Сүрэнжав. Гангатын Гарьд магнай., чагттай зэл (чагт бүхий зэл).