ЧАГТУУН

Нум богинодож, татахад дийлдэхгүй хатуу чанга байдал: чагтуун нум (татахад дийлдэхгүй хатуу нум), дэлгэрэнгүй...

чагтуун нум татахад дийлдэхгүй хатуу нум
чагтуун хатуу

чанга, авсаар дийлдэхгүй