саад чагтага
аж амьдрал, ажил үйлсэд учрах садаа тотгор